January-June 2015

 1anguma2015

pdf-button-clear-1 

CONTENTS

Sulong, Philippine Land Reform Movement!

Tuloy ang laban, #FreeMaryJane!

Pulong ng Pambansang Konseho ng UMA, idinaos

SDO, AVA, Ibasura!

Women’s Travelling Journal: Tinig ng Kababaihang Magbubukid sa Asya

Malawakang Tanggalan ng Manggagawa sa Central Azucarera de Tarlac

Tagumpay ng Manggagawa sa Plantasyon ng Saging sa Timog Mindanao

SIDA, pabor sa PML at sugar barons

HLMX music videos, inilunsad sa Luisita Watch Kapihan

Task Force NO Palm, binuo

Advertisements

One thought on “January-June 2015

  1. Pingback: Sulong, Philippine Land Reform Movement! | UMA Pilipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s