Primers

Oryentasyon ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)

Praymer hinggil sa Oryentasyon ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA). Inilathala para sa Ikatlong Kongreso ng UMA, Pebrero 2016.

UMApraymerOr

pdf-button-clear-1

_________________________________________________________________

Oryentasyon ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) | Bisaya

Oryentasyon sa Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) | Bisaya (Cebuano). May salin ng mga mensahe nina Jose Ma. Sison, Wilma Austria at Benito Tiamzon para sa UMA.  Hunyo 2016.

UMApraymerbisaya

pdf-button-clear-1

________________________________________________________________

Ang Social Amelioration Program (SAP) at Social Amelioration and Welfare Program (SAWP) sa Industriya ng Asukal at Biofuel

sap-cover

Praymer hinggil sa SAP at SAWP sa industriya ng asukal at biofuel at ang epekto nito sa mga manggagawa sa ilohan at mga manggagawang-bukid sa tubuhan. Disyembre 2016.

pdf-button-clear-1

_________________________________________________________________

Ang Social Amelioration Program (SAP) ug Social Amelioration and Welfare Program (SAWP) sa Industriya sa Asukar ug Biofuel (Bisaya primer) 

SAP bisaya

Praymer hinggil sa SAP at SAWP sa industriya ng asukal at biofuel at ang epekto nito sa mga manggagawa sa ilohan at mga manggagawang-bukid sa tubuhan. (Bisaya) Disyembre 2016.

pdf-button-clear-1

_________________________________________________________________

Lupa at Hustisya: Ulat sa Hacienda Luisita

Maikling praymer hinggil sa resulta ng September 2013 National Fact-Finding Mission sa Hacienda Luisita. Enero 2014.

 

_________________________________________________________________

Mga Tungkulin at Pakikibaka sa Hacienda Luisita sa Kasalukuyang Yugto

Marso 2013

Layout for booklet printing

 

__________________________________________________________________

Praymer Hinggil sa Social Amelioration Program sa Industriya ng Asukal

Marso 2013

Layout for booklet printing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s