Pulong ng Pambansang Konseho ng UMA, idinaos

Ang UMA | Enero-Hunyo 2015

nc

IDINAOS MULA ABRIL 25-26 SA QUEZON CITY ANG PULONG ng pambansang konseho o national council (NC meeting) ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) na may te­mang “Manggagawa sa agrikultura, palakasin ang hanay! Ipaglaban ang tunay na reporma sa lupa, sahod, trabaho, benepisyo at karapatan!”

Dumalo sa NC meeting ang mga delegado mula sa Cagayan Valley (UMAMI), Tarlac (Alyansa ng mga Manggagawang-Bukid sa Asyenda Luisita, AMBALA), Batangas (KAISA­HAN), Negros (National Federation of Sugar Workers, NFSW), Bukidnon (OGYON), Agusan del Sur (Pinag­buklod na Lakas ng Manggagawa sa Plantasyon ng Agusan Plantations Inc, PIGLAS-MAPAPI), Southern Mindanao at Far-South Mindanao (National Federation of Labor Un­ions-Kilusang Mayo Uno, NAFLU-KMU), at pambansang tanggapan ng KMU, na kumakatawan sa mga manggagawa sa agrikultura mula sa industriya ng asukal, produksyon ng bioethanol, at mula sa mga plan­tasyon ng oil palm, pinya, saging at iba pa.

Kabilang sa mga panauhing tagapagsalita sina Rosario Bella Guz­man, editor ng Ibon Foundation, na nanguna sa talakayan hinggil sa mga neoliberal na atake sa mga mangga­gawa sa agrikultura; Rep. Fernando “Ka Pando” Hicap ng Anakpawis Par­tylist na nagtalakay hinggil sa pam­bansang sitwasyong pampulitika; at Rafael “Ka Paeng” Mariano, tagapa-ngulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) na nagsalita hinggil sa pangangailangan ng isang Phil­ippine Land Reform Movement o kilusan para sa reporma sa lupa sa bansa.

Bukod sa mga lokal na ulat mula sa mga kasaping organisasyon ng UMA, tinalakay rin sa nasabing pu­long ang mga sumusunod na pam­bansang kampanya: (1) laban sa Stock Distribution Option (SDO) at Agribusiness Venture Agreements (AVA) at iba pang mga iskema na patuloy na nagkakait ng lupa sa mga manggagawang-bukid at mangga­gawa sa agrikultura; (2) para sa di-senteng pasahod, benepisyo at kara­patan sa lupa ng mga manggagawa at manggagawang-bukid sa tubuhan at industriya ng asukal; at (3) paki­kiisa sa panawagan para sa National Minimum Wage na P16,000. Inilatag din ang isang taong plano ng UMA.

Pormal namang itinalaga si John Milton Lozande ng NFSW, halal na Vice-Chairperson, bilang Acting Chairperson ng UMA; at si Ranmil Echanis bilang Deputy Secretary General. Sina Lozande at Echanis ang humalili sa mga halal ngunit tumiwalag na mga opisyal ng UMA na sina Lito Bais (Chairperson) at Rodel Mesa (Sec. Gen.), kapwa galing sa Hacienda Luisita.

Sina Bais, Mesa at iba pang dating lider-masa sa Luisita ay pormal na ring itinakwil ng AMBALA sa isang resolusyon na ipinasa sa Pangkala­hatang Asembliya nito noong Hunyo 7, 2014. Sina Bais at Mesa ay nasa panig na ngayon ng mga pangi­noong maylupa ng Luisita.

Pinaghahandaan ng UMA ang Pambansang Kongreso nito na gaganapin sa susunod na taon.

ANGUMAmast

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s