SIDA, pabor sa PML at ‘sugar barons’

Ang UMA | Enero-Hunyo 2015

6

MGA PANGINOONG MAYLUPA (PML) at mga tinaguriang sug­ar barons lamang — o ang mga dati nang makapangyarihan sa industriya ng asukal — ang makikinabang sa bagong batas na Sugar Industry Development Act (SIDA) of 2015.

Ang SIDA ay magbibigay-daan sa rekonsentrasyon ng mga tubuhan pabalik sa mga PML sa pamamagitan ng block-farm­ing. Bukod dito, ang mga lupaing ipinamahagi na diumano sa mga agrarian reform beneficiaries (ARB) sa ilalim ng CARP ay napapanatili sa kontrol ng mga PML sa pamamagitan ng malawakang rentahan o lease at iba pang anyo ng mga agri­business venture agreement o AVA. Pinirmahan ni BS Aquino ang SIDA bilang batas nitong Marso 27.

Ayon sa Sugar Regulatory Administration (SRA), 75% ng mga sugar planter o magsasakang nagtatanim ng tubo ay may lupaing mula limang (5) ektarya pababa. Naka-lease o nakaparenta na rin umano ang lupain ng 75% ng mga ARB sa Negros Occidental, kung saan nagmumula ang kalakhan ng produksyon ng tubo sa bansa. Sa halip na magkaroon ng kon­trol sa lupa, karamihan ng mga ARB ay nananatiling mangga­gawang-bukid na sinasahuran para magtrabaho sa “sariling lupa” na nakaparenta sa mga PML o sa dummy na pinanser.

Bumagsak na sa 5% ang taripa sa imported na asukal ngayong taon, bilang pagtupad ng bansa sa Asian Free Trade
Agreement o AFTA. Ang P2 bilyong badyet kada taon ng SIDA ay para sa block farms at iba pang proyekto upang suportahan at paunlarin diumano ang lokal na industriya ng asukal sa gitna ng pagdagsa ng mga import.

Dahil sa bogus na reporma sa lupa at talamak na korupsyon, ang nakalaang badyet ay makokopo lang ng mga PML
at sugar barons. Samantala, ang mga manggagawa sa ilohan at tubuhan ay apektado na ng malawakang tanggalan sa trabaho at mas pinasahol na pagsasamantala.

ANGUMAmast

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s