TF ‘NO Palm’, binuo

Ang UMA | Enero-Hunyo 2015

child-labor-negros

BALITA

BINUO ANG ISANG TASK FORCE laban sa mapanirang mga epekto ng mga plantasyon ng oil palm sa Pilipinas, sa kulminasyon ng National Oil Palm Conference na ginanap mula Mayo 9-10 sa Davao City.

Layunin ng nasabing pambansang task force ang maitayo ang Network Opposed to Oil Palm Plantations (NO Palm) na magsisilbing sentro ng kam­panya laban sa pangangamkam ng lupa at lupaing ninuno, paglabag sa mga karapatang pantao, mga di-makataong kondisyon sa paggawa, at iba pang mapanirang epekto sa kalikasan at komunidad dulot ng mga plantasyon ng oil palm gaya ng pag­gamit ng nakalalasong kemikal at pag­kakalbo ng mga kagubatan.

Ayon sa mga ulat, isang milyong ektarya ng lupa ang itinaya ng pama­halaan para sa agresibong ekspansyon ng mga plantasyon ng oil palm na nasa kontrol ng mga dayuhang kumpanya mula sa Malaysia at Indonesia.

“Ang mga magsasaka, manggagawa sa agrikultura, manggagawa sa ilohan, at mga lumad o katutubo sa Mindanao, Palawan at iba pang isla sa Bisayas ang bumabalikat sa napakaraming negatibong epekto ng oil palm,” ayon sa pahayag ng pagkakaisa na binuo sa kumperensya.

Dumalo sa nasabing kumperensya ang mga delegado mula sa 20 organ­isasyon, kabilang ang KMP, UMA, at PIGLAS-MAPAPI sa Agusan del Sur, isa sa mga unang erya ng plantasyon ng oil palm sa bansa.

Ang kumperensya ay inorganisa ng Rural Missionaries of the Philippines- Northern Mindanao Region (RMP-NMR), Center for Trade Union and Human Rights (CTUHR) at Asia Monitor Re­source Center (AMRC), organisasyon para sa manggagawa na nakabase sa Hong Kong.

ANGUMAmast

Advertisements

One thought on “TF ‘NO Palm’, binuo

  1. Pingback: Agriworkers slam Kiko: “Oil palm will push peasants deeper into poverty” | UMA Pilipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s