Malawakang tanggalan ng manggagawa sa Central Azucarera de Tarlac

Ang UMA | Enero-Hunyo 2015

cat

BALITA

NAIULAT ANG MALAWAKANG tanggalan sa trabaho o mass retrench­ment sa hanay ng mga manggagawa sa ilohan sa Hacienda Luisita nitong Mayo.

Aabot sa 600 manggagawa ng Central Azucarera de Tarlac (CAT) ang isinailalim sa tinatawag na “voluntary retirement program” na iniratsada ng management at may itinakdang mahigpit na palugit nitong Mayo 15. Ayon sa CAT, titigil ang operasyon ng ilohan mula sa petsang ito at muling magbubukas sa Hunyo 15.

Katatapos pa lamang ng kabyawan o milling season sa Hacienda Luisita. Itinaon ang tanggalan ng mga mangga­gawa sa tiempos muertos o dead sea­son, kung kailan tigil naman talaga ang produksyon ng asukal.

Ang CAT at Hacienda Luisita ang bukal ng kapangyarihang pang-ekonomiya at pampulitika ng pamilya Aquino-Cojuangco. Matapos ang huwad na pamamahagi ng lupa na ipinatupad ng gobyernong Aquino sa Luisita mula 2013, kabilang ang CAT sa mga korporasyon ng pamilya na sangkot sa pangangamkam ng mga lupaing agrikultural na dati nang bi­nubungkal at dapat ipamahagi sa mga magbubukid.

Ikalawang hati ng 2014 nang maiu­lat ang pagbebenta ng CAT sa negos-yanteng si Martin Lorenzo. Si Lorenzo at ang iba pang bagong direktor na nakaupo ngayon sa CAT ay sangkot sa pagkontrol ng malalawak na lupain para sa mga plantasyon sa Mindanao gaya ng Del Monte at Lapanday. Nana­natili sa mga Aquino-Cojuangco ang malaking bahagi ng pag-aari ng CAT sa pamamagitan ni Fernando Cojuangco, presidente at chief operating officer ng CAT. Si Cojuangco ay pinsan ni Pangu­long BS Aquino.

Ang malawakang tanggalan ng mga manggagawa sa CAT ay hinihinalang bahagi ng “pag-angkop” ng pamilya Aquino-Cojuangco sa mga neoliberal na patakaran bunsod ng AFTA at pag-lubos sa ganansya mula sa tubuhan at asukarera kasabay ng pagpirma ni BS Aquino sa bagong batas na Sugar Industry Development Act (SIDA), na magbubuhos ng bilyon-bilyong pondo para sa industriya ng asukal.

Ang mga sapi ng iba pang korpo­rasyon ng pamilya Aquino-Cojuangco gaya ng Luisita Realty Corp (LRC) at Luisita Industrial Park Co. (LIPCO) ay binili na rin ng CAT sa pamamagitan ng CAT Resource & Asset Holdings, Inc. o CRAHI. Pinangangambahan ang mas malawakang dislokasyon at pagpapa­layas sa mga residente ng labing-isang (11) barangay sa asyenda dulot ng pag­papalit-gamit ng lupa (land use conver­sion) para sa iba’t ibang “proyektong pangkaunlaran” na magpapapapasok sa mga dayuhang mamumuhunan.

Ang pagbabalasa ng mga ari-arian ng pamilya Aquino-Cojuangco ay na­kikita rin bilang hakbang upang makai­was ang mga ito sa awdit ng Hacienda Luisita, Inc. (HLI) na iniutos ng Korte Suprema kaugnay ng desisyon nito sa pamamahagi ng lupa sa asyenda.

ANGUMAmast

Advertisements

One thought on “Malawakang tanggalan ng manggagawa sa Central Azucarera de Tarlac

  1. Pingback: #SONA2015 | Hacienda Luisita Under Aquino |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s