Pahayag ng Pakikiisa sa UMA mula sa CONTEND – UP Diliman

contend

PAHAYAG NG PAKIKIISA SA UNYON NG MGA MANGGAGAWA SA AGRIKULTURA (UMA) Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy, UP Diliman, Ika-20 ng Pebrero, 2016

Ang mga kasapi ng Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy, UP Diliman, ay nagpapahayag ng maalab at militanteng pagbati sa mga kasapi ng Manggagawa sa Agrikultura (UMA) para sa kanilang ikatlong pambansang asembli. Kami ay taas kamaong nagpupugay sa kagitingan at katatagan sa pakikibaka ng mga magbubukid at manggagawanang bukid sa Pilipinas. Sa panahon ng lumalalang krisis ng pandaigdigan monopolyo kapitalismo na tinutulak ng neoliberalisadong globalisasyon, ang mga manggagawang bukid at magsasaka ang pangunahing uri na tinatamaan ng kahirapan, at karahasan sa kanayunan.

Bilang mga guro at manggagawa sa Unibersidad, kami ay naniniwala na hindi maaaring manataliting nakakulong na lamang ang mga guro, estudyante at manggagawa sa Unibersidad habang walang habas na binabayo ng kahirapan ang mga magsasaka, habang sila ay dinarahas ng Oplan Bayanihan ng pasistang Rehimeng US-Aquino, at inaagawan ng lupa ng mga dayuhang impresa at ganid na dambuhalang panginoong may lupa. Kami ay nakakapagturo lamang dahil sa hirap, dugo at pawis ng mga magsasaka at manggagawang bukid na nagdaranas ng masahol na pangaapi. Marami rin sa aming mga magaaral at mula sa aming hanay ng kaguruan ang nagmula sa uring magsasaka at manggagawang bukid. Kaya kami ay tumututol sa uri ng edukasyon sa Unibersidad na nagbabalewala sa ugnayan ng mga magsasaka at edukasyon. Ang pambansang Unibersidad ay may misyong maglingkod sa bayan, magsilbi sa mga aping uri ng sambayanan. Kaya hindi maaaring ihiwalay ang edukasyon sa pakikibaka na makapagtatag ng lipunang malaya at walang pinagsasamantalahan.

Kami ay tuloy na nadidismaya na ang reporma sa lupa na pinatupad mula pa sa panahon ng imperyalismo ng Amerikano hanggang sa hungkag na CARPER ni B. S. Aquino. Pagkatapos ng dalawangpo’t limang taon, ayon sa IBON, ang natitirang land acquisition at distribution (LAD) ay umaabot pa sa 890,671 ektarya, at malaking bahagi nito ay private agricultural lands. Marami s amga lupaing ito ay tinataniman ng mga tubo na nasa 6,000-ektarya ng Aquino-Cojuangco-owned Hacienda Luisita at 7,183-hectare Hacienda Roxas sa Batangas, ang 16,000-hectare Hacienda Reyes sa Quezon, at coconut haciendas na pagaari ng mga Tans, Uys, and Cojuangcos na umaabot sa 5,000 ektarya. Sa kasalukuyan, makaraan ang matinding pakikibaka ng mga magsasaka at manggagawang bukid, milyong magbubukid pa rin ng walang lupa, maraming lider ng mga magsasaka ang pinaslang, ikinulong, at ginawan ng mga gawa-gawang kaso.. Kamakailn lamang, ang NDFP peace consultant na si Eduardo “Eddik” Serrano, isang farming consultant at lecturer-trainer-adviser sa samahan ng mga magsasaka at rural cooperatives ng siya ay dinakip at kinulong, ay namatay noong January 8, 2016 dahil sa sakit sa puso.

Bilang mga guro at manggagawang pang-edukasyon, kami ay nananawagan sa kapawa naming mga guro at estudyante na ituro ang mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng mga magsasaka. Ang mga makabayang guro ay dapat na nagtuturo sa madugong paghihimagsik ng mga magsasaka upang wakasan ang pagkaalipin sa lupa at pyudalismo. Dapat naming pukawin ang kamalayan ng aming mga estudyante at kapwa guro na hindi mapapalaya ang mga magsasaka sa pyudalismo hangga’t hindi naibabagsak ang tukod nito, ang imperyalismo na patuloy na pinagsasamantahan ang mga uring magsasaka, kinakamkam ang mga lupa at likas na rekurso mula sa mga katutubo.

Muli, ang CONTEND ay nagpupugay sa mga tagumpay at patuloy na pakikibaka ng mga uring magsasaka, ng UMA! Sa panahon ng eleksyon, ang mga magsasaka ang magsisilbing mga guro sa mga mamamayan upang kilatisin ang klase at kalidad ng mga kandidato. Kami ay nakikiisa sa UMA sa layuning magmulat at magsulong ng radikal na pagbabgo sa ating lipunan sa pamamagitan ng pambansa demokratikong rebolusyon.

Mabuhay ang UMA!
Mabuhay ang uring magsasaka at manggagawang bukid!
Isulong ang tunay na reporma sa lupa!
Ibagsak ang pyudalismo!

UMA 2016 sticker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s