PAHAYAG NG MAHIGPIT NA PAKIKIPAGKAISA NG PAMALAKAYA-PILIPINAS

pama-logo-png

PAHAYAG NG MAHIGPIT NA PAKIKIPAGKAISA NG PAMALAKAYA-PILIPINAS

Binabati ng PAMALAKAYA-PILIPINAS ang mga delegado, kalahok at mga panauhin sa Ikatlong Pambansang Kongreso ng UNYON NG MGA MANGGAGAWA SA AGRIKULTURA (UMA).

Napakahalaga ng kongresong ito upang matasa, malagom ang mga gawain at karanasan para maging gabay sa mga plano-pagkilos at ibayo pang pagpapalakas at pagsulong ng UMA. Binabati namin ang mga manggagawang-bukid at manggagawa sa agrikultura sa buong bansa sa patuloy na pakikibaka at ipinaglalaban ang LUPA, hustisya, benipisyo at karapatan, at ang pakikipagkabit-bisig sa malawak na mamamayang nakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya na may sosyalistang perspektiba.

Binabati namin ang Ambala sa Hasyenda Luisita sa Tarlak sa isinagawang bungkalan, pakikibaka para sa lupa at hustisya at ang patuloy na paglalantad at paglaban sa maniobra at atake ng hasenderong Pangulong Benigno Simeon Aquino lll.

Napapanahon at mahalaga ang tema ng Kongreso na: “Puspusang labanan ang mga neoliberal na atake sa mga manggagawa, magbubukid at mamamayan! Makibaka para sa tunay na reporma sa lupa, sahod, trabaho, benipisyo at karapatan! Pukawin,organisahin at pakilusin ang mga manggagawa sa agrikultura sa malalaking plantasyon at asyenda! Mapangahas na palawakin ang Unyon ng mga manggagawa sa Agrikultura!”

Kami sa hanay ng mangingisda at sektor ng pangisdaan ay dumaranas rin ng matinding DELUBYO sa ilalim ng rehimeng US-Aquino, dahil sa kontra-mangingisdang batas, programa at patakaran na nagtataguyod sa interes ng mga panginoong maylupa, dambuhalang komersyal na palakaya, tulad ng Frabelle, RBL, iba pa at dayuhang korporasyon na sumasaid at nangdarambong sa pangisdaan ng bansa. Idagdag pa dito ang ginawang pag-okupa ng Gobyernong Tsina sa West Philippine Sea at pakikialam at pandarambong ng imperyalismong Estados Unidos sa karagatan at likas-yaman ng bansa.

Hangad namin ang tagumpay ng pambansang Kongreso ng UMA. Pag-ibayuhin pa natin ang pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa. Ang pagbalangkas ng tuloy-tuloy at koordinadong kampanyang masa, paglulugar sa gawaing alyansa sa layuning makuha ang malakas na suporta at pakikiisa mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan at gawaing internasyunal, laluna sa hanay ng mga agricultural workers.

Tunay na reporma sa lupa at pangisdaan, Ipaglaban!
Lupa, benipisyo, karapatan at hustisya, Ipaglaban!
Katarungan para sa mga biktima ng pampulitikang pamamaslang!
Palayain ang lahat ng bilanggong Politikal!
Mabuhay ang Ikatlong Kongreso ng UMA!
Mabuhay ang nakikibakang sambayanan!

Malaybalay, Bukidnon, Pebrero 20-21, 2016

UMA 2016 sticker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s