Pagpupugay sa Ikatlong Kongreso ng UMA mula sa Rural Missionaries of the Philippines

rmp

Pagpupugay sa Ikatlong Kongreso ng Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura (UMA)
Pebrero 20-21, 2016, Malaybalay, Bukidnon

pdf-button-clear-1

Ipinapaabot ng Rural Missionaries of the Philippines (RMP) ang magiting na pagpupugay sa Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa kanilang Ikatlong Pambansang Kongreso ngayong Pebrero 20-21, 2016. Ito ay patunay sa mabunga at makasaysayang ambag ng UMA sa pakikibaka ng mga mangagagawang bukid sa ating bansa. Mula sa mga madre, pari at layko na mga miyembro ng RMP sa buong bansa, kami ay nakikiisa sa araw na ito sa pakikibaka para sa Tunay na Reporma sa Lupa at Pambansang Kalayaan at Demokrasya!

Bilang mga misyonaryo at misyonarya sa kanayunan, naniniwala kaming lumala pa ang kalagayan ng mga maralitang sektor sa kanayunan sa ilalim ng “DaangMatuwid” ng rehimeng Aquino. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang mga manggagawang bukid ay humaharap pa rin sa monopolyong kontrol ng mga haciendero at malalaking dayuhang negosyo sa malalawak na lupa na dapat ay pinapakinabangan ng maralita sa kanayunan.
Sa okasyong ito, nais naming banggitin ang mga pahayag ni Pope Francis sa kanyang Apostolic Exhortation na Evangelii Gaudium, na pagtutol niya sa “economy of exclusion” o ekonomiyang para lamang sa pakinabang ng iilan, sa “inequality” o di pagkakapanta-pantay at sa “financial system which rules rather than serves” o sistemang pampinansya na naghahari sa halip na maglingkod.

Ipinapangaral din sa bibliya, na ang lupa ay hindi maaaring ibenta o pribadong ariin dahil ito ay sa Diyos, at ang tao ay pansamantalang naninirahan lamang dito. Gayundin, na walang sinuman ang dapat mang-api o magsamantala sa kanyang kapwa.

Naniniwala kami na sa sama-samang pagkilos ng mga manggagawang bukid, sa pangunguna ng UMA, kung saan nakikiisa at sumasama ang RMP, nabibigyang gabay ang masa sa kanilang mithiin para sa tunay na reporma sa Lupa, Karapatan at Hustisya!
Kasama ang RMP sa patuloy na pagtupad ng hamon at patuloy na maging isa sa mga katuwang ng UMA sa pakikibaka para sa lupa at hustisya.

Pagpupugay sa UMA!
Mabuhay ang nakikibakang mga manggagawang bukid!
Para sa Tunay na Reporma sa Lupa at Hustisyang Panlipunan!

UMA 2016 sticker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s