Mensahe sa Pambansang Kongreso ng UMA mula sa Karapatan

karapatan

MENSAHE SA PAMBANSANG KONGRESO NG UNYON NG MGA MANGGAGAWA SA AGRIKULTURA (UMA)
11 Pebrero 2016

pdf-button-clear-1

Mainit na pagbati at marubdob na pagpupugay ang ipinapaabot ng KARAPATAN sa
Ikatlong Pambansang Kongreso ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA).

Hindi kaila sa amin ang matinding dinaranas ng mga manggagawa sa agrikultura. Hindi
lamang ang kahirapang dulot ng kawalan ng lupa, kawalan ng hanap-buhay at atake ng
mga neoliberal na polisya ang inyong mabigat na suliranin; higit sa lahat ay ang atake
mismo sa karapatan sa inyong buhay, ang pinakasaligan at pundamental na karapatang
pantao, at ang walang habas na pandarahas at panunupil ng estado. Nakaukit sa alaala
ng sambayanan ang madugong Hacienda Luisita Massacre. Ngunit, tulad ninyo, mapait
man ang alaala ng malagim na pangyayaring ito, nananatiling inspirasyon ito para pagibayuhin pa ang pakikibaka.

Nakalulugod at nakapagdudulot ng walang maliw na sigla at inspirasyon ang matinding
paninindigan at paglaban ng mga manggagawa sa agrikultura na nasasalamin sa tema
ng inyong Kongreso. Tunay nga na tanging sa pagpupukaw, pag-oorganisa,
pagpapakilos at pagpapalawak lamang natin matatamo ang tagumpay na inaasam.
Kaisa ninyo kami sa pakikibaka hanggang sa tagumpay.

Hangad namin ang mabunga at matagumpay ninyong pagtitipon. Nawa’y lalong
magpatibay ito sa inyong pagkakaisa at magpasigla sa inyong pakikibaka.

Mabuhay ang UMA! Mabuhay ang lumalabang sambayanan!

UMA 2016 sticker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s