Mensahe ng Pakikiisa ng Amihan sa Ikatlong Kongreso ng UMA

AMIHAN-logo2-pr

 

 

 

MENSAHE NG PAKIKIISA
Zenaida Soriano, Chairperson AMIHAN

pdf-button-clear-1

Nakikiisa ang Amihan, pambansang pederasyon ng kababaihang magbubukid sa tagumpay ng ika-tatlong kongresong Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura (UMA) ngayong Pebrero 19-21, 2016 at sa 16 na taon nitong dedikasyon sa laban ng mga manggagawa sa agrikultura. Alam namin na ang tagumpay na ito ay kabilang ang mga kababaihang manggagawa sa agrikultura sa malalaking plantasyon at hasyenda na dumaranas ng diskriminasyon at mababang pasahod, kawalan ng seguridad sa pagkain at salat sa panlipunang serbisyo sa kalusugan at edukasyon.

Ang kongreso ng UMA ay hakbang pasulong para labanan ang mga neoliberal na polisiya na binubusabos ang ating mga manggagawa sa agrikultura na bahagi ng murang lakas paggawa ng mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas na ginagawang negosyo ng mga dayuhan sa pangunguna ng imperyalismong US. Super tubo mula sa mas pinaliit na sahod. Ang kayamanan ng mundo ay nasa kamay lamang ng iilan habang pinagkakaitan ang napakalawak na mamamayan kahit sa kanyang mga batayang pangangailangan.

Ang mga TNC’s ay patuloy sa pangangamkam ng lupa. Patuloy ang pangangamkam o malawakang rekonsetrasyon ng lupa para sa dayuhang agribusiness. Itinatali ang mga magsasaka sa contract growing at iba pang mapang-aliping iskema. Kaya malaki ang maitutulong ng UMA sa tuloy-tuloy na pagkukunot ng noo at pagsusunog ng kilay paano lalong palakasin at palawakin ang ating hanay habang nilalantad at nilalabanan ang mga retorika ng pag-unlad ng World Bank, WEF, G20 at FAO.

Ang Amihan ay nakikiisa sa UMA sa mga pagsisikap at tulungan para isulong ang laban ng mga manggagawa sa agrikultura !
Nasa pagkakaisa ang ating lakas !
Isulong ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon !

UMA 2016 sticker

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s