Mensahe ng KMP sa Ikatlong Pambansang Kongreso ng UMA

KMP 2012ver logo 02

MENSAHE SA IKATLONG PAMBANSANG KONGRESO NG UNYON NG MGA MANGGAGAWA SA AGRIKULTURA (UMA)
Pebrero 2016

pdf-button-clear-1

Mainit na nagpupugay ang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa Ikatlong Pambansang Kongreso ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA). Hangad namin ang tagumpay ng inyong aktibidad at ang patuloy pang pagsulong ng UMA sa pagtatanggol ng mga karapatan at interes ng mga manggagawa sa agrikultura sa buong bansa.

Wasto ang inyong tema na “Puspusang labanan ang mga neoliberal na atake sa mga manggagawa, magbubukid at mamamayan! Makibaka para sa tunay na reporma sa lupa, sahod, trabaho, benepisyo at karapatan! Pukawin, organisahin at pakilusin ang mga manggagawa sa agrikultura sa malalaking plantasyon at asyenda! Mapangahas na palawakin ang Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura!”

Sa kasalukuyan, lumalaganap pa ang mga plantasyong tinatamnan ng mga produktong pang-eksport tulad ng tubo, niyog, tabako, abaca, goma, oil palm, mangga, saging, pinya, at iba pang prutas. Tampok dito ang Dole Corporation, Del Monte Philippine Packing Corporation, Tagum Development Corporation, United Brands, at Sumitomo Fruits na kumokontrol sa daan-daan libong ektaryang lupa sa Mindanao sa pamamagitan ng mga Agribusiness Venture Agreements. Nais ring palawakin ang saklaw ng plantasyon ng oil palm tungo sa isang milyong ektarya sa buong bansa sa mga susunod na taon.

Nananatili ang maalalaking hasyenda sa bansa. Konsentrado ang malalawak na lupain sa kamay ng iilang mga malalaking panginoong maylupa tulad halimbawa ng mahigit 30,000 ektaryang pag-aari ni Eduardo “Danding” Cojuangco Jr. sa mga lalawigan ng Negros, Isabela, Cagayan, Davao Del Sur, Palawan, at Cotobato; sa mahigit 13,000 ektaryang pinaghahatian ni Cojuangco, Faustino Dy, at Juan Ponce Enrile sa Ilagan, Isabela; sa mahigit 12,000 ektaryang pag-aari ng mga Ayala-Zobel sa Calatagan, Batangas, at sa mahigit 11,000 ektaryang pag-aari ng mga Floirendo sa Davao at Davao Del Norte.

Ang konsentrasyon at kontrol ng iilang panginoong maylupa at mga lokal at dayuhang agribusiness sa lupa ay nagpapasahol pa sa pyudal at mala-pyudal na pagsasamantala sa kanayunan. At kaakibat nito ang patung-patong na pagsasamantala sa mga manggagawa sa malalaking plantasyon na kontrolado ng mga dayuhang kumpanya gayundin sa mga manggagawa sa mga hasyenda. Mababa ang kanilang sahod at benepisyo, masahol ang kanilang kalagayan sa paggawa at nakakaranas pa ng matinding kahirapan at gutom.

Ito ang nagtutulak sa mga manggagawa sa agrikultura upang higit na igiit ang sahod, trabaho at iba pang karapatang pangmanggagawa kaakibat ang kasinghalaga ring paglaban para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon na siyang magtitiyak ng substansyal na pagbabago sa kanilang aping kalagayan.

Mismong ang kalagayan ng mga manggagawa sa agrikultura ang batayan upang sila’y higit na imulat, organisahin at pakilusin sa pinakaramaming bilang. Ikawing natin ang mga partikular na laban sa mga plantasyon at asyenda sa mga pambansang pakikibaka ng mamamayan. Ang tunay na reporma sa lupa ay kinakailangan at nararapat na kaakibat ng pambansang industriyalisasyon na siya namang pangunahing salik sa tunay na pag-unlad ng ekonomiya at mamamayan.

Mabuhay ang UMA!
Ibayong mulatin, organisahin at pakilusin ang mga manggagawa sa plantasyon at asyenda!
Igiit at ipaglaban ang tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon!

UMA 2016 sticker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s