PROGRAMA NG PAMBANSANG KONGRESO

NFSW

pdf-button-clear-1

Tema: Palakasin at Palawakin ang NFSW  bilang Pambansang Pederasyon ng mga Manggagawa sa Tubuhan. Ipaglaban ang Tunay na reporma sa Lupa, Karapatan at Kagalingan ng mga Manggagaw sa Tubuhan!

P R O G R A M

Unang Araw (Martes)

7:00-8:00am- –arrival and registration

8:00-12:00nn—Opisyal na pagbubukas ng Pambansang Kongreso

 • Pambansang Awit
 • Pangkulturang Pagtatanghal/Flag Dance
 • Welcome Remarks
 • Pambungad na Pananalita—Danilo Ramos, Pangkalahatang Kalihim, UMA
 • Pakilala sa mga delegado, participants and guests
 • Susing Pananalita—Prof. Jose Maria Sison, Chairperson, International League of Peoples’ Struggle (ILPS) & Chief Political Consultant, National Democratic Front of the Philippines (NDFP)
 • Pangkulturang Pagtatanghal
 • Solidarity Message— Luis “Ka Louie” Jalandoni, Senior Adviser, NDFP Negotiating Panel
 • Meryenda
 • Pagtalakay sa Pambansang Kalagayan sa ilalim ng Administrasyon Duterte—Atty. Neri Colmenares, President, National Union of People’s Lawyer (NUPL) & Makabayang Coalition
 • Open Forum

 

12:00-1:00pm—Sama-samang Tanghalian/Solidarity Lunch

1:30-6:00pm

 • Audio Visual Presentation & Video film showing
 • National Federation of Sugar Workers-FGT Political Report—John M. Lozande, Sec.Gen. NFSW-FGT
 • Solidarity Message
 • Pangkulturang Pagtatanghal
 • Meryenda
 • Ang Neoliberal na patakaran at epekto nito sa mga manggagawa sa tubuhan at industriya ng asukal sa bansa—Xandra Liza C. Bisenio, IBON Media and Communications Department Head

 

 • Sharing sa karanasan ng mga piling erya hinggil sa naging aral, pagsulong at tagumpay sa pagsusulong sa kampanyang  baklasin at sama-samang BUNGKALAN (Hacienda Luisita sa Tarlac, Negros at MARBAI-Davao del Norte)

Tagapagpadaloy: Nadja de Vera- UMA & Ronaldo Rillo-NFSW

6:00-7:00pm—Dinner

7:00-8:30pm—Gabi ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Agrikultura at Mamamayan para sa Lupa, sahod, trabaho, benepisyo at karapatan!

 

Ikalawang Araw (Myerkules)

8:00-12:00nn—Pagpapatuloy ng Sesyon/Kongreso

 • Recap
 • Pagtalakay sa NFSW Constitution & By-laws at panukalang susog nito—Ronaldo Rillo, Chairman, NFSW Negros
 • Pangkulturang Pagtatanghal
 • Pagtalakay at Pagpapatibay sa NFSW- General Program of Action (GPOA) 2017-2020—John M. Lozande-Presentor
 • Pagpapatibay sa mga panukalang Resolusyon—Ka Angie Ipong, UMA National Secretariat
 • Eleksyon at Panunumpa ng mga bagong halal na opisyal—
 • Panghuling pananalita mula sa mga opisyal
 • Panghuling Awit

Tagapagpadaloy: Ka Daning-UMA at Ka Dolly-KMP Negros

12:00-1:00— Tanghalian

 • 1:00-1:30pm—Introduction of National Anti-Poverty Commission and it’s New Trust and Policy Direction—Ms. Abby Valenzuela, NAPC Representative
 • 1:30-4:00—Pag-aaral at pagsasanay hinggil sa Social Amelioration Program (SAP) at Social Amelioration and Welfare Program (SAWP) sa Industriya ng Asukal at Biofuel

 

Maraming salamat sa pagdalo at Mabuhay Kayo!

Magkaisa * Makibaka* Magtagumpay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements