Pambungad na Pananalita ni Danilo “Ka Daning” Ramos ng UMA

IMG_2684

Pambungad na Pananalita ni Danilo “Ka Daning” Ramos

Pangkalahatang Kalihim, Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)

8th National Congress, National Federation of Sugar Workers (NFSW)

May 30-31, 2017, Bacolod City, Negros Occidental.

Maayong aga sa inyo tanan!

Opisyal na nating pinasisimulan at sinasagawa ang NFSW  8th National Congress. Sa pangalan ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) pinaka maalab na pagbati sa lahat ng delegado, participants and guests sa ika-8 Pambansang Kongreso ng NFSW-FGT. Mabuhay ang manggagawa sa tubuhan at ilohan! Pagpupugay sa lahat ng manggagawa sa industriya ng asukal na nag-alay ng buhay para sa Bayan.

Karangalan ko na makadalo at makapagbigay ng pambungad na pananalita sa Kongresong ito. Tunay na Reporma sa Lupa, Sahod, Trabaho, Benepisyo at Karapatan, Ipaglaban! Mahalaga at napapanahon ang Tema ng Kongreso na: Pabaskugon kag palaparin ang NFSW bilang pungsudnon nga Pederasyon sa mga mamumugon sa Hacienda. Himakasan ang matu-od nga Reporma sa duta, kinamatarong kg kaayuhan sg mga mamumugon sa Hacienda!

Palakasin at Palawakin ang NFSW bilang Pambansang Pederasyon ng mga Manggagawa sa Tubuhan. Ipaglaban ang Tunay na Reporma sa Lupa, Karapatan at Kagalingan ng mga Manggagawa sa Tubuhan!

Mga kasama at mga kababayan, hanggang sa kasalukuyan, nananatili at umiiral  ang monopolyo sa lupa ng mga panginoong maylupa  at korporasyong lokal at dayuhan sa mga plantasyon at malalawak na Hacienda sa Pilipinas. Ang tamis ng tubo ay tinatamasa ng mga Hasendero, habang ang matinding paghihirap  ay dinaranas ng mga Sacada. Ayon nga sa mga sacada “tumatagaktak na ang aming pawis sa pagtatabas ng tubo at naninigas na ang aming masel sa pagtatrabaho sa bukid habang mahimbing pang natutulog ang mga Hasendero”.

Makatarungan at nararapat na buwagin ang mga Hacienda sa buong bansa, ang Hacienda Luisita at ang monopolyo sa Lupa. Isulong ang sama-samang BUNGKALAN ng magbubukid at mamamayan.

 

Sa napakahalagang pagtitpong ito, nais kong ihanay ang batayan at layunin ng kongresong ito:

 

  1. To reestablish the national formation and structure of NFSW-FGT by gathering to its fold different sugar workers organizations from various sugar-producing regions and provinces nationwide.
  2. To rekindle the thrusts, objectives and programs of NFSW-FGT in upholding the interests of the sugar workers nationwide.
  3. To revive the NFSW-FGT as the foremost and militant national labor federation of the sugar workers in advancing their rights to a living wage, job security, humane working conditions, benefits, and rights to the lands they till.
  4. To honor the martyrs and heroes of the sugar workers who sacrificed their lives in defense of workers’ rights and in advancing the people’s struggle for national liberation and democracy.
  5. To give due recognition to the great contributions of different organizations, institutions and individuals for their solidarity with sugar workers and NFSW-FGT objectives.
  6. To elect a new set of national officers.

 

Ang pagsulong at Tagumpay na nakamit ng magbubukid ay bunga ng mahigpit na pagkakaisa at masikhay na pagkilos. Tulad ng tagumpay na nakamit ng  Madaum Agrarian Reform Beneficiaries Association Inc. (MARBAI)  sa Tagum City, Davao del Norte. Ang sama-samang Bungkalan ng Alyansa ng mga Manggagawang Bukid sa Hacienda Luisita (AMBALA) sa Tarlac na tsapter ng UMA. Ang Land Cultivation Areas (LCA) na magkatuwang na isinulong ng NFSW at KMP Negros, na umaabot ng mahigit 3,000 ektarya na tinaniman ng palay, mais, gulay at tayuan ng bahay ng magbubukid na sumasaklaw ng 53 Hacienda  sa Negros Occidental. Libong pamilya ng magbubukid ang nakikinabang sa kasalukuyan. Ang pagsulong at tagumpay ng magsasaka,  manggagawa sa agrikultura at mamamayan sa buong bansa ay bunga ng iba’t ibang porma ng paglaban at kampanya. Mahalaga at nararapat na patuloy tayong makibaka at matuto  mula sa aral ng kasaysayan.

Itakwil at labanan rin natin ang mga taksil sa kilusan, tulad ni Roy Mahinay na dating kasapi at lider ng NFSW, ginamit ang posisyon para sa pansariling interes at kapakanan, ang katulad niya ay hunyango. Nagbabalat kayo na para sa masa at rebolusyon, subalit ang katotohanan ay isa nang Arendador at kakampi ng panginoong maylupa-nang Hacienda Roxas. Ilantad at panagutin ang taksil sa kilusan!

Mga kasama at mga kapatid, dapat nating laging pakatandaan, ang Lupa at Kalayaan ng Bayan ay hindi hinihingi, ito’y IPINAGLALABAN! Sa nakamit na pagsulong ng manggagawa sa industriya ng asukal, pagpugayan natin si Ka Dionisio Magbuela, lider manggagawa sa isang Hasyenda na naguna sa laban ng mga manggagawa sa tubuhan nuong 1896. Pagpupugay rin kay Ka Serge Cerneguen, dating Pangulo ng NFSW at lahat ng martir ng magbubukid.

Mahalagang panawagan rin ng manggagawa sa agrikultura na palayain si Felicidad Caparal at lahat ng bilanggong politikal. Ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP at ipatupad ang Comprehensive Agreement on Socio-economic Reform (CASER). Tunay na Reporma sa Lupa at pambansang Industriyalisasyon, hindi militarisasyon sa kanayunan at Martial Law.

Ibayong pagkakaisa at pagkilos para sa ibayong tagumpay!

Mabuhay ang manggagawa at magsasaka!

 Mabuhay ang delegado ng Pambansang Kongreso ng NFSW!

Mabuhay ang mamamayang nakikibaka para sa Pambansang Kalayaan at Demokrasya na may perspektibang Sosyalista!

Advertisements