Pagpupugay kay Kasamang Sol Pillas, Lider ng Migrante at ng Mamamayang Pilipino

sol1

PINAKAMATAAS NA PAGPUPUGAY ANG IPINAPAABOT ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa buhay at pakikibaka ni Kasamang Sol Pillas, isang magiting na lider ng migrante at ng mamamayang Pilipino.

Katulad ng milyun-milyong Pilipino sa kasalukuyan, napilitan si Kasamang Sol na magtrabaho sa ibayong dagat, partikular sa Hong Kong, sa loob ng 25 mahabang taon bilang isang domestic worker. Namulat siya sa sariling kadusta-dustang kalagayan at sa kondisyon ng kapwa niya migranteng Pilipino na sapilitang lumabas ng bansa dahil sa kalagayan ng lipunang Pilipino na agraryo, atrasado at pre-industriyal o wala pang saligang industriya na maaaring lumikha ng sapat na trabaho at kabuhayan para sa mamamayan.

Naging tanyag na lider si Ka Sol sa Hong Kong at maging sa maikling panahon ng pagbalik niya ng Pilipinas bilang Pangkalahatang Kalihim ng Migrante International, bago siya maagang pumanaw sanhi ng stroke. Isang karangalan para sa amin sa UMA na makilala at makasama si Ka Sol. Mahigpit na nakiisa ang Migrante sa pakikibaka ng mga manggagawang-bukid para sa lupa at hustisya sa Hacienda Luisita.

Personal na nakasalamuha ni Ka Sol ang mga manggagawang-bukid kasama ang iba pang taga-Migrante sa kanilang pakikipamuhay sa Hacienda Luisita. Nakatuwang sila sa pagtatayo ng kubol sa bungkalan ng barangay Mapalacsiao, kung saan personal din nilang nasaksihan ang mga atake laban sa mga magsasaka gaya ng panununog ng kubong pahingahan, at mga hidwaan dulot ng pekeng pamamahagi ng lupa sa pamamagitan ng tambiolo, at iba pang anyo ng panlololoko, pandarahas at pangangamkam na ipinatupad sa ilalim ng rehimeng Aquino.

Muling nakabalik si Ka Sol sa Hacienda Luisita nang maging aktibo ang mga manggagawang-bukid sa pangunguna ng AMBALA at UMA upang ikampanya ang pagliligtas sa buhay at pagpapalaya sa OFW na si Mary Jane Veloso, na anak ng isang sakada sa parehong asyenda. Naging tagapagsalita si Ka Sol sa maikling programa sa Barangay Balete at sa simpleng pagtitipon at misa na inihanda ng mga manggagawang-bukid. Sa mahusay na pamumuno ni Ka Sol at iba pang lider ng Migrante, ay nagtagumpay ang malawak na kilusang masa na nagtaguyod ng kampanya para mailigtas si Mary Jane sa nakatakdang pagpapataw ng parusang kamatayan sa Indonesia.

Magpapatuloy pa ang pakikibakang itinaguyod ni Ka Sol – katuwang ng migranteng Pilipino ang masang manggagawa at magsasaka sa pakikipaglaban para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon hanggang sa mailatag ang isang maunlad na lipunan kung saan hindi na mapipilitan ang isang Sol, ang isang Mary Jane, Flor o sinuman na mangibang-bayan para lamang makamit ang disenteng pamumuhay.

Kahanga-hanga ang desisyon ni Ka Sol na manatili o mag-“for good” na sa Pilipinas at dito na kumilos. Malaki ang aming panghihinayang sa kanyang maagang pagpanaw, ngunit tiyak na mananatili sa puso ng masang magbubukid ang malaking ambag ni Ka Sol sa pakikibaka ng mga migrante at mamamayang Pilipino.

MABUHAY ANG ALAALA NI KA SOL PILLAS, MAGITING NA LIDER NG MIGRANTE
AT NG MAMAMAYANG PILIPINO!

Read PDF here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s