Mensahe para sa AMBALA Summit mula sa Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)

ambalasum

pahayag

Agosto 15, 2015

Maalab na pakikiisa ang ipinaaabot ng Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) sa pamunuan at malawak na kasapian ng AMBALA na naglulunsad ng dalawang-araw na pagtitipon ngayong Agosto 15-16.

Napapanahon at makabuluhan ang tema ng pagtitipon:  “Konsolidahin ang ating hanay para sa ibayong pagtatanggol ng karapatan sa lupa! Tanganan ang gintong mga aral ng dakilang welga!” Sa nakaraang mga taon, naipakita ng mga manggagawang-bukid ng Luisita ang kapangyarihan ng sama-samang pagkilos sa mga tagumpay na nakamit sa iba’t ibang larangan ng pakikibaka. Sa kabila ng mabangis na pamamaslang, panunupil, panloloko, pagpapalayas at pangangamkam, nagpapatuloy at lalo pang umiigting ang laban ng mga manggagawang-bukid para sa tunay na reporma sa lupa at hustisya.

Sa unang hacienderong rehimen ng mga Cojuangco-Aquino, ipinatupad ni Cory Aquino ang bangkaroteng Stock Distribution Option o SDO sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ang paghihirap ng libu-libong manggagawang-bukid ng Asyenda Luisita sa ilalim ng SDO ang naging “modelo” ng bogus na programa sa repormang agraryo ng estado.  Sa ilalim naman ng ikalawang hacienderong rehimen ng mga Cojuangco-Aquino, o sa “tuwid na daan” ni Noynoy Aquino, ang makasaysayang desisyon ng Korte Suprema pabor sa mga manggagawang-bukid ay pilit na inilihis ng landas at binaluktot — puro panloloko, pangangamkam at pandarahas ang dinanas ng mamamayan ng asyenda.

Sa halip na ipamahagi ang lupa, pinaikot ang mga benepisyaryo sa tambiolo at pinakawalan ang talamak na aryendo, iligal na rentahan at pagbili ng mga lote. Hindi kinilala ng hacienderong gobyerno ang ating makasaysayang bungkalan, at sa halip ay kinasangkapan na rin ang Departamento sa Repormang Agraryo o DAR sa paninira ng pananim at pagpapalayas sa mga magsasakang matagal nang nagbubungkal ng lupa. Pinag-away-away ang mga magbubukid; ipinalalaganap ang takot, intriga, at panunuhol. Sa halip na ibigay sa mga magbubukid ang P1.33 Bilyon na pinagbentahan ng lupa sa RCBC at SCTEX, pinapapasok na ngayon ng pamahalaan ang mga solar power project na pagkakakitaan lamang ng mga dayuhan at pribadong negosyo at kasosyo ng mga panginoong maylupa.

Ang pagbabalasa ng mga lupain at ari-arian ng mga Cojuangco-Aquino sa pangalan ng mga bago at lumang kumpanya, kasosyo at proyekto gaya ng TADECO, LRC at Central Azucarera de Tarlac ay nagdulot na ng malawakang pagpapalayas sa mga magsasaka, tanggalan sa trabaho sa asukarera at ibayong banta sa paninirahan at kabuhayan ng mga taga-Asyenda Luisita. Harapin natin ang panibagong mga hamon na ito tangan ang mga gintong aral sa ating mayamang karanasan sa pakikibaka.

Ang mga aral sa pakikibaka sa Asyenda Luisita ay inspirasyon sa hanay ng mga manggagawa sa agrikultura sa buong bansa. Ang UMA mismo ay itinatag noong Enero 2005, ilang buwan lang matapos ang masaker sa Asyenda Luisita, bilang mapangahas na hakbang upang itaas ang antas ng pakikibaka ng mga manggagawa sa agrikultura sa gitna ng walang habas na panunupil ng estado. Kumawala ang mga manggagawang-bukid sa tanikala ng ilang dekada ng pagiging aliping sahuran sa tubuhan nang simulan ng AMBALA ang kampanyang bungkalan sa pagtatanim ng palay, gulay at iba pang pananim na makakain. Masalimuot ang mga aral mula sa pakikibaka sa Asyenda Luisita at dapat lamang na sapulin at panghawakan natin nang mahigpit ang mga aral na ito upang tuluy-tuloy nating maisulong ang kapakanan at interes ng masang magbubukid at masang sambayanan.

Kasama ng mamamayan, kinakaharap ng mga manggagawa sa agrikultura ang mga neoliberal na atake na nagpapalalim sa krisis ng mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunang Pilipino. Ang mga isyu sa Luisita gaya ng pagpapalit-gamit ng lupa, korupsyon sa DAP, militarisasyon at iba pa ay bahagi lang ng mga isyung kinakaharap ng buong sambayanan sa ilalim ng hacienderong pangulo at neokolonyal na estado. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa nga sa ilalim ng SDO at ng iba’t ibang iskema ng Agribusiness Venture Arrangements o AVA ang malalawak na asyenda at plantasyon sa Luzon, Negros, Panay, Mindanao at iba pang panig ng bansa. Gaya ng Luisita, ang mga asyenda at plantasyong ito ay mayroon ding libu-libong manggagawang-bukid o manggagawa sa agrikultura na dapat mamulat, maorganisa at mapakilos upang igiit ang kanilang karapatan sa lupa.

Ang industrisya ng asukal at kabuhayan ng milyun-milyong pamilya ng mga manggagawang-bukid sa tubuhan ay patuloy na sinasalanta ng mga imperyalistang preskripsyon sa ekonomiya gaya ng pagpapababa ng taripa sa imported na asukal, block-farming at pagpapatupad ng bagong Sugar Industry Development Act (SIDA). Sa kabilang banda, dahil na rin sa patuloy na pag-oorganisa at paglaban, lumalawak naman sa hanay ng mga manggagawa sa agrikultura lalo na sa Negros ang katulad na inisyatibang bungkalan na pinauunlad natin sa Asyenda Luisita.

Ang pakikibaka ng magbubukid sa Asyenda Luisita ay inspirasyon sa pakikibaka ng masang anakpawis at ng iba’t ibang progresibong sektor sa loob at labas ng bansa. Ibayo nating pahigpitin ang pagkakaisa sa ating hanay, muling pukawin at pakilusin ang malawak na mamamayan sa buong asyenda at patuloy na makipagkaisa sa masa ng sambayanan para sa tunay na reporma sa lupa, pambansang industriyalisasyon, pambansang kalayaan at demokrasya. Tuloy ang laban!

PATATAGIN AT PALAWAKIN ANG AMBALA!
PALAKASIN ANG KOOPERASYON! ISULONG ANG BUNGKALAN!
LUPA AT HUSTISYA PARA SA MAGBUBUKID NG ASYENDA LUISITA!
PANAGUTIN AT PATALSIKIN ANG HACIENDERONG REHIMENG US-AQUINO!
TUNAY NA REPORMA SA LUPA, IPAGLABAN!

Advertisements

One thought on “Mensahe para sa AMBALA Summit mula sa Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA)

  1. Reblogged this on and commented:

    Ang pakikibaka ng magbubukid sa Asyenda Luisita ay inspirasyon sa pakikibaka ng masang anakpawis at ng iba’t ibang progresibong sektor sa loob at labas ng bansa.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s