AMBALA Manifesto vs Luisita Solar Power Project

MANIPESTO PARA TUTULAN ANG PETROGREEN CORPORATION O ANUMANG KORPORASYON SA PAGTATAYO NG MGA PERMANENTENG ISTRUKTURA SA MGA LUPA NG MGA MAGSASAKA NG ASYENDA LUISITA NA DINIDINIG PA SA DAR AT SA KORTE SUPREMA.

IMG_20150803_165218

pahayag

Kaming mga manggagawang-bukid at magsasaka ng Asyenda Luisita at kasapi ng Alyansa ng Manggagawang Bukid sa Asyenda Luisita (AMBALA) ay mahigpit na tumututol na maitayo ang humigit-kumulang limampung ektaryang (50-hectare) Tarlac Solar Power Project sa Barangay Balete at Barangay Lourdes (Texas), at sa anumang mga proyekto sa lupa naming mga magsasaka sa Asyenda Luisita na hindi naman kaming mga magsasaka ng Asyenda Luisita ang tunay na makikinabang kundi ang iilang mga pribadong kumpanya lamang at kinasangkapan pang puhunan ang pera ng taumbayan.

Habang laging kapos ang badyet para sa serbiyong panlipunan at pangangailangan ng mamamayan, may pondong laan ang gobyernong Aquino sa pamamagitan ng kanyang Kagawaran ng Enerhiya (DoE) para bigyan ng 3.95 bilyong pisong puhunan ang kakuntsaba nitong PetroGreen Energy Corporation (PGEC) para magtayo ng Tarlac Solar Power Project. Itatago pa nila sa palamuti ng “kaunlaran” at mga proyektong “mabait-sa-kalikasan” ang kanilang maiitim na balak para tuluyang makamkam ang lupain namin sa Asyenda Luisita.

Hindi kami tumututol sa kaunlaran, hindi din kami tumututol sa paglikha ng mga paraan para magkaroon ng “mabait-sa-kalikasan” na pagkukunan ng enerhiya (elektrisidad), subalit anumang pag-unlad ay laging dapat nagsasaalang-alang ng karapatan at makabuluhang kabutihan ng masa ng sambayanan, dahil para kanino ba dapat ang mga pag-unlad – para lamang ba ito sa pribadong korporasyon at iilang makapangyarihan?

Balikan natin ang kasaysayan, maliwanag na wala naman talagang balak na palitan ang gamit ng lupa kahit pa isinailalim ito sa kumbersyon noong 1996. Tangka lamang ito ng mga Cojuangco-Aquino at ng mga kasapakat ng mga ito na itakas sa “Programa sa Reporma sa Lupa” ang nasabing lupain kaya nagpalipat-lipat lamang ito sa mga korporasyong pag-aari din naman ng mga kapamilya, kaibigan, kaalyado ng mga Cojuangco-Aquino: Centennary, LIPCO, at RCBC-Yuchengco.

Napakaliwanag naman na nilabag ng Hacienda Luisita Incorporated at ng mga sumunod pa na nalipatan niya ng interes sa lupa (Centennary, RCBC-Yuchengco), ang mga kondisyon ng “ORDER FOR CONVERSION ORDER” pati ang mga mga batas at regulasyon ng nasabing kasunduan sa kombersyon. Nasa probisyon ng batas sa Land Use Conversion, na ang lupang nabigyan ng “conversion order” ay mayroon lamang limang taon (5 years) para tapusin ang proyekto, o kung di man kayaning matapos dapat sanang humingi ng palugit at dagdag panahon sa Kagawaran ng Reporma sa Lupa (DAR) — mga rekisitong hakbangin ito na hindi ginawa ng mga Cojuangco-Aquino, ni ng mga nilipatan nito ng kanyang interes sa lupa. Inuupuan nga lamang at hindi inaaksyunan ng DAR ang tatlong taon na naming petisyon para ibasura ang conversion order, hanggang ngayon usapin ito na dapat munang maresolba bago sila magbalak na magtayo ng anumang proyekto sa aming lupa.

Alam naman naming simula pa lang ang Tarlac Solar Power Project, pagkatapos nito Luisita EcoZone naman ang isusunod na sasaklaw ng halos 1,500 ektaryang lupain na kinakamkam naman ng TADECO, korporasyon pa din ng pamilyang Cojuangco-Aquino. Dinadahan-dahan nila kaming linlangin, at kung papalag–dadahasin, para makamkam ang aming mga lupa at mapakinabangan ng kani-kanilang mga pribadong interes. Limpak-limpak na tubo ang pinaglalawayan nila dito. Iniaalok nila ang lupa sa mga pribadong dayuhang korporasyon, habang inilalako naman sa amin ang nakaeengganyong mga trabaho.

Hindi naman kami tumututol sa lilikhaing trabaho para sa aming mga kababaryo, ngunit tumututol kami na igigisa nila kami sa aming sariling mga mantika. Hindi ba baryang sukli ang mga sahod sa aming lakas paggawa, gayong ang totoo ay amin ang lupa at mas malaki ang pakinabang kung nasa amin ang kontrol nito? kung kami ang magbubungkal at magpapaunlad nito?

Ni hindi pa nga nila iyan mabayad-bayaran sa amin gaya nang iniuutos ng Korte Suprema sa kanila noong April 24, 2012, na bayaran kami ng mga Cojuangco-Aquino ng halagang 1.33 bilyon piso para sa mahigit-kumulang 500 ektaryang lupa na iligal nilang ibinenta. Tatlong taon matapos ang desisyon, hindi pa rin naisasauli ang 1.33 bilyong piso, ibig sabihin, amin pa din ang lupa. Lupa ang ninakaw, lupa ang aming binabawi.

Mantakin ninyo: lupa ng mamamayan ng Asyenda Luisita, negosyong pinuhunanan mula sa kaban ng bayan, at lakas paggawa ng mga anak ng Asyenda Luisita, pero ang tubo at ganansya mananatiling para sa pribadong korporasyon at iilang kumita sa proyekto ng gobyerno.

Gayon na lamang ang kanilang pagkaganid at pagkahayok sa kikitain. Tignan ang taon ng 2011 hanggang 2013: Naririyan ang nabuking na Oplan April Spring na pinamunuan ni Atty. Romeo Candazo para wasakin ang masiglang Proyektong Bungkalan na itinaguyod ng AMBALA para sa masa ng sambayanan ng Asyenda Luisita. Naririyan ang patong-patong na gawa-gawang kaso, na maliwanag na mga pananakot lamang at mga harasment sa mga lider magsasaka na nagtataguyod ng laban sa lupa. Nariyang mabigyan ng warrant of arrest ang mga lider magsasaka, at sa iba pa nga ay ipinakulong ng ilang araw. Naririyang i-raid nila ang kubol na nakatirik sa loob ng lupa na inaangkin ng RCBC, at kaladkarin ang masa na parang baboy. Naririyan din ang panunutok ng baril at pati pamamaril sa aming mga lider kababaihan.

Ngunit mahigpit naman naming naipakita ang aming pagkakaisa na ipagtanggol ang aming lupa at napigilan ang kanilang iligal na pagpapalayas sa aming BUNGKALAN nang tuloy-tuloy na kilos protesta sa isang panahon.

Gayon man, dahil na din sa di nila patas at maduming pamamaraan — napagsamantalahan nila ang kahinaang dulot ng deka-dekadang kahirapan ng mga naunang lider-magsasaka, at nagtagumpay silang saglit na wasakin ang masiglang BUNGKALAN sa loob ng lupang inaangkin ng RCBC. Hindi naman ibig sabihing namatay na ang alab, at mapatatahimik na kami nang pangmatagalan. Ang nabayaran nila’y ang ilang mga tao lamang, ngunit nananatili ang sanlaksang masa ng sambayanan sa loob ng Asyenda Luisita na handang ilaban pa ang lupa sa ngalan ng aming mga nabuwal at namartir na mga kasama.

Hindi namin sasayangin ang mga ibinuwis na buhay at dugo ng aming mga bayani. Tututulan namin, at hinding-hindi papahintulutan na ang aani lamang ng pakinabang sa aming deka-dekadang pakikibaka ay ang iilan.

Heto ang dapat maunawaan ng lahat: Sa magsasaka ng Asyenda Luisita ang lupa sa Asyenda Luisita!

Babawiin namin ang mga ninakaw na karapatan sa amin! Ang para sa mamamayan ay makatarungang ibigay sa mamamayan. Kaya’t nagkakaisa kami sa mga sumusunod na panawagan:

Ilantad ang pekeng pamamahagi ng lupa sa Asyenda Luisita!
Ibasura ang conversion order! Tutulan ang land use conversion!
Tutulan ang proyektong solar ng RCBC – Yuchengco – PetroGreen sa mga lupang may nakabinbin pang mga usapin!

Isulong ang Bungkalan! Igiit ang karapatan sa lupa!
Tunay na reporma sa lupa, ipaglaban!

Advertisements

One thought on “AMBALA Manifesto vs Luisita Solar Power Project

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s